Ljungbyrpg

Utskott

Trafikutskott:
Per Rissler
Kommunala pensionärsrådet:
Gunnel Johansson
Anita Westroth
Stavgång:
Anita Westroth

Ljungby pensionärsförening RPG Mail: info@ljungbyrpg.se Tel: 070 32 99 370