Ljungbyrpg

Reportage

Föreningsmässa

RPG deltog i föreningsmässa i Ljungby Arena

RPG Ljungby var en av de 165 föreningar som var med i den föreningsmässa som anordnas var tredje år av Ljungby kommun i ishockeyarenan i Ljungby. Här får de olika föreningarna en möjlighet att visa upp den verksamhet de bedriver för en större publik än vad som de annars skulle nå. Årets mässa var välbesökt och besökarna kunde gå runt bland utställarnas montrar och ta del av de olika föreningarnas aktiviteter.
Det är imponerande att se så många oftast ideellt engagerade personer som håller föreningsverksamheten igång i vårt land och att det finns så många föreningar enbart i vår kommun. Syftet med mässan är ju också att knyta nya medlemmar till sin förening, en nog så viktig anledning att deltaga tycker vi i RPG- föreningen i Ljungby. Vi får då möjlighet förklara, dels vad bokstäverna RPG står för, men också de fördelar det innebär att som medlem vara med i en organisation som verkar för frågor som rör den enskildes intresse i samhället.
Vi i Ljungby RPG tycker att vi under de fem timmarna mässan varade fick fram vårt budskap och hoppas att det ökar vårt medlemsantal i positiv riktning. Inte minst genom att vi kunde dela ut vårt alldeles nytryckta program för hösten 2022, vilket vi tror skall uppskattas av många.
För RPG Ljungby
Jan-Erik Hult

JULFEST 2021

RPG Ljungby har haft julfest

Det är två år som gått sedan RPG- medlemmarna kunde hålla julfest senast, inte undra på att alla var förväntansfulla när vår ordförande Leif Nilsson hälsade ett 80-tal deltagare välkomna i Equmeniakyrkans samlingslokal på torsdagskvällen och vi blev inte besvikna.
RPG- sångarna inledde med sången ”Aldrig har stjärnor tindrat så klart” och fick alla att känna den rätta julstämningen. Ingvar Jönsson gav en presentation av sig själv och sitt stora intresse för att fotografera i vår underbara natur. Ingvar som växte upp strax utanför Vinslöv, orten vi kommer ihåg från dokumentären ”Plötsligt i Vinslöv” som gavs i TV år 1999, gav oss prov på sin förmåga att förmedla det vi alla kanske inte ser när vi rör oss i skog och mark. Hans bildspel ”O store Gud” med väl vald musik som bakgrund och inlagda bibeltexter var så vackert att det nästan tog andan ur en. En lång applåd följde ordförandens tack till Ingvar.
Jullandgång med tillbehör smakade förträffligt före lotteri med skänkta vinster, toppad av en tavla målad av Kenneth Sjöö, Gun Nilsson var lycklig vinnare av denna högsta vinst. Kaffe med pepparkaka följde så med julmusik framförd av RoyPeO:s band före det alla väntade på, att Evy Jonsson som mångårig tradition bjuder, läser Julevangeliet.
Som avslutning sjöng RPG- sångarna ”Lovsång i natten klingar” och vår ordförande tackade de medverkande och den, som alltid duktiga serveringsgruppen, för den lyckade kvällen. Han önskade oss alla God Jul och ett Gott Nytt RPG-år och välkomna till nästa års samlingar, vilket vi ser fram emot.

Besök hos Lena-Maria

RPG Ljungby besökte Lena-Maria i Jönköping
75 förväntansfulla RPG - medlemmar steg ombord på de två bussarna med destination Jönköping denna gråmulna torsdag. Ljuset i novembermörkret blev besöket hos Lena-Maria
Vendelius, tidigare Klingvall i hennes lokal och butik i ett f.d. Tehus utefter Brahegatan i Jönköping. Att få möta denna positiva person lockade oss alla, både att dra på smilbanden och att bli på gott humör.
Efter att hälsats välkomna, bjöds vi ta plats vid de dukade kaffeborden och visst smakade det gott med kaffe och hembakat efter bussturen från Ljungby. Så vände vi oss mot scenen och Lena-Maria som trots sitt funktionshinder, då hon föddes utan armar och med ett förkortat vänsterben, har energi och förmåga att sprida glädje runt sig. Då i egenskap som sångerska, föreläsare, författare till självbiografier, mun- och fotkonstnär och dubbel guldmedaljör vid VM i handikapp simning. Hon driver dessutom sin butik Lena Maria med Svenskt hantverk och Fair Trade varor till försäljning där hon också tar emot gruppbesök, som vårt idag, då hon underhåller med sånger och berättelser.
Hennes berättande varvat med sånger som O Store Gud på Thailändska och You Raise me up gjorde att tiden tycktes flyga förbi. Vi tar till oss hennes förklaring till bruket utav ordet handikapp, Lena-Maria menar att vi alla har en form av handikapp, inte någon kan klara allt, sedan kan handikappet variera från fall till fall, när man inte klarar någonting då är man helt handikappad men när man klarar vissa saker, då är man inte fullt lika handikappad längre. Själv betraktar hon sig inte som handikappad eller funktionsnedsatt i större utsträckning och vi håller alla med, för hur skulle hon annars ha klarat av att fira 30 år som artist, varit 50 gånger i Japan på konsertturné och mycket annat. Vår ordförande Leif Nilsson överlämnade Sölve Rydells ”Boken om Ljungby” som ett minne utav RPG Ljungbys besök och vi instämde med ljudliga applåder.
Tillbaka i bussarna var vi överens om att vi haft en trivsam eftermiddag, detta var ju den andra av två gratisresor för vår förening, tack vare vår ordförande som sökt bidrag för och arrangerat resorna. Vi tackade honom med en varm applåd vid hemkomsten till Ljungby
och ser nu fram mot stundande Julfest.

Möte med Roland Nelson

'Det är full skjuts i RPG, Småland. Som exempelvis idag i Ljungby!'

100 personer kom för att lyssna till en ventilbasunists hiskeliga historier, eller lyssna till den nystartade RPG-kören, eller att lyssna till kommunens spjutspets Jenny Nilsson!

Vet du vad jag tänkte när jag såg och hörde Jenny?
Jo, tänk att kommunens representant Jenny får uppleva en pensionärsförening som inte bara lyssnar till andra RPG-ares erfarenheter, utan att också får blicka in i RPG-arbetet, och dessutom se och höra hur föreningens medlemmar böjer sina huvuden och innerligt tillsammans ber bönen "Fader vår, som är i himmelen..."

Det är sannerligen en styrka för en kommun att ha en sådan förening, just en sådan som RPG i Ljungby är!
Roland Nelson

RPG Ljungbys Pensionärsförening har haft årsmöte.

Det uppskjutna årsmötet för verksamhetsåret 2020 hölls den 26 augusti i Ljungby Allianskyrka, då föreningens ordförande Leif Nilsson kunde hälsa 52 medlemmar välkomna. Det var första sammankomsten sedan förra årets årsmöte och medlemmarna gladde sig åt att åter kunna träffas om även under Corona säkrade former.
Leif överlämnade så ord och sång till Anders och Carin Bengtsson, Smålandsstenar som höll ett uppskattat program om sångarpastorn Nils F. Nygren, ”Barmhärtiges spelman” som någon sagt om honom. Under programmets titel ”Alla får vara med” tagen från en av Nygrens många sånger, berättade Anders om sångaren och poeten och Carin sjöng flera av hans sånger detta uppskattades hörbart genom åhörarnas applåder.
Leif tackade Anders och Carin och inledde årsmötet med parentation för sex medlemmar som avlidit under året, en tyst minut hölls och Carin sjöng sången Hemland där solen ej dalar. Till ordförande för mötet valdes Anders Bengtsson och till sekreterare Jan-Erik Hult med Konny och Kerstin Johansson som justerare av protokoll. Verksamhetsberättelsen för år 2020 godkändes av mötet och den ekonomiska berättelsen resulterade i revisorernas godkännande och därmed ansvarsfrihet för styrelsen. Till ordförande för föreningen på ett år omvaldes Leif Nilsson och ledamöterna i styrelsen Roy Hagberg, Jan-Erik Hult, Gunnel Johansson, Konny Johansson, Inger Karlsson och Christer Svensson omvaldes för kommande mandatperiod.
Årsmötet avslutades med att Leif Nilsson tackade Anders Bengtsson som skött förhandlingarna, styrelsen och den duktiga serveringsgruppen och gav information om höstens program. En trivsam kaffestund där medlemmarna åter kunde dela gemenskap, nästan som innan pandemin slog till, avslutade en trevlig eftermiddag och vi ser redan fram mot nästa månads medlemsmöte.

Besök på Norrahammar

RPG Ljungby bjöd sina medlemmar på resa till Norrahammar

Äntligen kunde 65 medlemmar av Riksförbundet PensionärsGemenskaps lokala avdelning i Ljungby äntra de två bussarna med destination Industri- & Bygdemuseet i Norrahammar. Känslan att efter 1,5 års väntan kunna träffas och umgås igen under näst intill normala förhållande efter nödvändiga pandemirestriktioner, var befriande. Vårt förbund har genom bidrag från staten och med eget tillskjutet kapital haft möjlighet dela ut bidrag till lokalföreningarna som stimulering att starta upp föreningsverksamheten efter den långa pausen under Corona pandemin. Vår förening har ansökt av dessa medel och tack vare det kunde vi idag, utan kostnad för oss medlemmar, följa med på dagens resa.
Vid ankomsten blev vi mottagna utav Per-Olof Jern, ordförande i den ideella förening som driver museet sedan år 1999. Han kunde berätta att Bruket i Norrahammar, som man kallar det i dagligt tal, startade redan år 1874 i stångjärnssmedjan ”Norra Hammaren” vid Tabergs ån med tillverkning av plogar för jordbruket. 3 år senare uppfördes verkstadslokaler och gjuteri på nuvarande bruksområde. Fram till sekelskiftet tillverkades gjutgods och lantbruksredskap i stor skala och man utökade verksamheten med att producera radiatorer för central uppvärmning. Från 1918 till 1978 var Bruket en del av Huskvarnakoncernen och många av de produkter som såldes under Huskvarnas namn, tillverkades i Norrahammar. Mer än 1.700.000 handgräsklippare. mängder av järnspisar, kaminer och manglar tillverkades. Från 1950-talet var man stor tillverkare av gjutna värmepannor och kom så att småningom ingå i för oss bekanta Enertech AB och därmed kollegor till CTC.
Efter avveckling av verksamheten 1991, bildades 3 år senare föreningen Industrimuseet i Norrahammar som i den gamla Radiatorfabrikens lokaler iordninggjort och idag kan erbjuda 1200 kvm Industrihistoria och visa en bruksorts uppväxt och tillblivelse.
Efter information och rundvandring i utställningen väntade goda frallor med kaffe före hemfärden. Vi tackade vår ordförande Leif Nilsson som varit framsynt och sökt bidrag för och arrangerat dagens utflykt, med en stor från hjärtat kommande applåd från nöjda deltagare.

Besök av Gunilla och Johan

Från Läsarsång till Country på RPG:s oktobermöte med Gunilla och Johan Sigvardsson

Mötesledare Roy Hagberg gladde sig åt att kunna hälsa drygt 120 deltagare välkomna till RPG:s oktobermöte i Ljungby Pingstkyrka. Det stora deltagandet berodde inte enbart på ett uppdämt behov utav social gemenskap efter en period av stiltje, utan också på att det var sångarparet Johan & Gunilla Sigvardsson som svarade för underhållningen.
Vimmerbyparet som just återvänt efter tre veckors turnerande i vårt grannland Norge är välkänt i våra trakter och de bjuder alltid på sig själva under sitt framträdande. Emellan sångerna, många välkända av publiken som sjöng med, småpratade de om den tid som varit utan turnerande, men som utnyttjats till skivinspelningar och trädgårdsarbete vid det egna frititidshuset utanför Västervik, på ett humoristiskt sätt. Naturligtvis fick vi även lyssna på några välkända Elvissånger, Hans hand i min och O store Gud, och paret berättade att de varit i USA och besökt Elvis hem Graceland där han bodde under de sista tjugo åren av sitt liv. Han ligger även begravd här i en minneslund tillsammans med sina släktingar och Graceland är idag ett Nationellt Historiskt Minnesmärke i USA som årligen besöks av över en halv miljon turister.
Efter framträdandet följde en kaffestund med trevlig samvaro och efter kaffet bjöd sångarparet på ännu ett par sånger som avslutning.
Roy Hagberg avslutade mötet med tack till de många åhörare som kommit samt tack till den duktiga serveringskommittén som så väl klarat den stora publiktillströmningen och hälsade alla välkomna till kommande möten.

Ljungby pensionärsförening RPG Mail: info@ljungbyrpg.se Tel: 070 32 99 370