Reportage

Jard Samuelsson

Jard Samuelson underhöll på RPG:s medlemsmöte

Vi var 125 personer närvarande vid RPG Ljungbys novembermöte torsdagen den 17:e i Pingstkyrkan. Den bidragande orsaken till den talrika uppslutningen mötesledare Kenneth Sjöö kunde hälsa välkommen var en av Bröderna Samuelson, den yngste av dem Jard.
Det var fyra av de fem bröderna Samuelson från värmländska Gunnarskog som på 70- och 80-talet utgjorde den välkända gruppen Bröderna Samuelson. De räknas som pionjärer vad gäller skivinspelningar i countryns huvudstad Nashville i USA och spred under sin tid som grupp ett stort antal skivor och kassetter vid sina turnéer i Skandinavien.
Jard som gästade oss idag har efter 50 års turnerande skurit ned resandet, med utgångspunkt från Falsterbo, till en vecka i månaden. Det hindrar honom inte från att nyligen varit en vecka på sångturné tillsammans med hustrun Carina i vårt grannland Norge.
I lite mer än en timma, som för oss föreföll kort, underhöll Jard oss med småprat som fick oss att dra på smilbanden mer än en gång, emellan välkända sånger framförda till gitarr och dragspel. Han berättade att efter äldste brodern Rolfs bortgång 1981 splittrades gruppen och på senare tid har endast äldre brodern Kjell och Jard varit aktiva sångare.
Efter sångstunden inbjöds till kaffe med trevlig samvaro i Café Axet som var fylld till sista plats och efter god fika sjöng Jard ännu några sånger. Vår ordförande Leif Nilsson informerade och inbjöd till kommande julfest den 8 december i Eqmeniakyrkan. Mötesledaren avslutade eftermiddagen med tack till Jard för ett uppskattat program, det stora antalet åhörare samt inte minst den duktiga serveringsgruppen som försett så många med gott kaffe och bröd. På hemvägen sände vi medlemmar en tacksam tanke till ledningen för RPG som bjuder oss på trevliga upplevelser som den vi fått vara med om idag.

Frank Mangs

Ljungby RPG-förening har startat höstens medlemsmöten

Augustisolen sken vackert när medlemmarna i Ljungby RPG åter möttes i Församlingshemmet den 24 augusti efter sommaruppehåll. Mötesledaren Jan-Erik kunde hälsa drygt 70-talet deltagare välkomna till föredraget om predikanten Frank Mangs framfört och berättat utav pastor Sven-Olle Spång, föreståndare för Pingstkyrkan i Smålandsstenar.
Under rubriken”Vem var Frank Mangs” berättade han om sina möten med denne man som var en av 1900-talets störste väckelsepredikanter i Norden och som förde tusentals människor till tro på Gud. Frank Mangs växte upp i Närpes i Svenska Österbotten i Finland. Vid 15-års ålder efter att ha sett en film om Jesu liv och på hemvägen såg upp emot stjärnhimlen, då kände han en Gudsupplevelse komma till sig. Dagen efter var han som omvänd och började deltaga i möten där han ställde sig upp och predikade på ett folkligt sätt som gjorde honom känd inte enbart i Finland utan hela Norden.
Sven-Olle kom efter en trevande inledning vid en kopp kaffe med kringlor Frank Mangs mycket närma, ja så närma att han ombads korrekturläsa en artikel Frank Mangs skrev för Svenska Journalen. Frank Mangs var en arbetsmyra som kunde hålla upp till 12 predikningar per vecka, till det yttre en stark människa men till det inre en känslig man. Föredraget avslutades med att vi till Roy Hagbergs ackompanjemang sjöng sången ”Tänk vad Gud är god ändå”. Mötesledaren tackade Sven-Olle för en mycket intressant berättelse om en stor predikants liv i vilket åhörarna instämde med applåder.
Under den efterföljande kaffestunden informerade vår ordförande Leif Nilsson om kommande aktiviteter, nu närmast en resa till Furuboda Folkhögskola vid Åhus den
7 september och om nästa medlemsmöte i Allianskyrkan 21 september. Som avslutning på eftermiddagens trevliga samvaro tackade mötesledaren deltagarna samt serveringskommittén som åstadkommit så god fika åt oss och önskade alla en fortsatt skön sensommar.

Robert Johansson

Humor och sånger på RPG Ljungbys aprilmöte

En eftermiddag med trivsam samvaro upplevde vi, ett 60-tal medlemmar, torsdagen 20 april vid RPG:s möte i Pingstkyrkan i Ljungby. En stor anledning härtill var den som dagens mötesledare, Roy Hagberg, hälsade välkommen, nämligen Robert Johansson från Aneby som kåserade och sjöng för oss, med berättelse från sin verksamhet som författare, låtskrivare, musiker och sångare. Med andra ord, en man med många järn i elden.
Mest känd är han som författare till bokserien ”Humor i helgade hyddor” som utgivits i hittills 13 publikationer. Böckerna handlar ofta om komiska händelser, ofta i form av felsägningar som skett inom kyrkans väggar. Men han har också skrivit sångböcker och som låtskrivare producerat över 200 sånger. Utöver allt detta turnerar han som sångare , ofta med hustrun Irene och närmast väntar dem en turné till Norge.
Efter en god stunds underhållning med roliga historier och välkända sånger av Lina Sandell och Solskenssångaren J.A. Hultman avslutade Robert med att ”Ett glatt hjärta ger god hälsa” då kände vi oss alla mycket friskare. Mötesledaren tackade för underhållningen och inbjöd till kaffesamkväm med god fika framdukad av serveringsgruppen.
Vår ordförande Leif Nilsson påminde om kommande utflykt till Härlövs kyrka, han tackade Ebba Wallin för mångårigt arbete i serveringsgruppen och som tack till Robert Johansson för uppskattad underhållning Boken om Ljungby av Sölve Rydell.
Vår mötesledare avslutade mötet med tack till deltagarna som anslutit och de som verkat för en trivsam eftermiddag med underhållning och servering. Och vi deltagare vandrade ut i den sköna vårsolen efter kåsörens berättelse med ett leende på läpparna.

Robert Johansson

Humor och sånger på RPG Ljungbys aprilmöte

En eftermiddag med trivsam samvaro upplevde vi, ett 60-tal medlemmar, torsdagen 20 april vid RPG:s möte i Pingstkyrkan i Ljungby. En stor anledning härtill var den som dagens mötesledare, Roy Hagberg, hälsade välkommen, nämligen Robert Johansson från Aneby som kåserade och sjöng för oss, med berättelse från sin verksamhet som författare, låtskrivare, musiker och sångare. Med andra ord, en man med många järn i elden.
Mest känd är han som författare till bokserien ”Humor i helgade hyddor” som utgivits i hittills 13 publikationer. Böckerna handlar ofta om komiska händelser, ofta i form av felsägningar som skett inom kyrkans väggar. Men han har också skrivit sångböcker och som låtskrivare producerat över 200 sånger. Utöver allt detta turnerar han som sångare , ofta med hustrun Irene och närmast väntar dem en turné till Norge.
Efter en god stunds underhållning med roliga historier och välkända sånger av Lina Sandell och Solskenssångaren J.A. Hultman avslutade Robert med att ”Ett glatt hjärta ger god hälsa” då kände vi oss alla mycket friskare. Mötesledaren tackade för underhållningen och inbjöd till kaffesamkväm med god fika framdukad av serveringsgruppen.
Vår ordförande Leif Nilsson påminde om kommande utflykt till Härlövs kyrka, han tackade Ebba Wallin för mångårigt arbete i serveringsgruppen och som tack till Robert Johansson för uppskattad underhållning Boken om Ljungby av Sölve Rydell.
Vår mötesledare avslutade mötet med tack till deltagarna som anslutit och de som verkat för en trivsam eftermiddag med underhållning och servering. Och vi deltagare vandrade ut i den sköna vårsolen efter kåsörens berättelse med ett leende på läpparna.

Frank Mangs

Ljungby RPG-förening har startat höstens medlemsmöten

Augustisolen sken vackert när medlemmarna i Ljungby RPG åter möttes i Församlingshemmet den 24 augusti efter sommaruppehåll. Mötesledaren Jan-Erik kunde hälsa drygt 70-talet deltagare välkomna till föredraget om predikanten Frank Mangs framfört och berättat utav pastor Sven-Olle Spång, föreståndare för Pingstkyrkan i Smålandsstenar.
Under rubriken”Vem var Frank Mangs” berättade han om sina möten med denne man som var en av 1900-talets störste väckelsepredikanter i Norden och som förde tusentals människor till tro på Gud. Frank Mangs växte upp i Närpes i Svenska Österbotten i Finland. Vid 15-års ålder efter att ha sett en film om Jesu liv och på hemvägen såg upp emot stjärnhimlen, då kände han en Gudsupplevelse komma till sig. Dagen efter var han som omvänd och började deltaga i möten där han ställde sig upp och predikade på ett folkligt sätt som gjorde honom känd inte enbart i Finland utan hela Norden.
Sven-Olle kom efter en trevande inledning vid en kopp kaffe med kringlor Frank Mangs mycket närma, ja så närma att han ombads korrekturläsa en artikel Frank Mangs skrev för Svenska Journalen. Frank Mangs var en arbetsmyra som kunde hålla upp till 12 predikningar per vecka, till det yttre en stark människa men till det inre en känslig man. Föredraget avslutades med att vi till Roy Hagbergs ackompanjemang sjöng sången ”Tänk vad Gud är god ändå”. Mötesledaren tackade Sven-Olle för en mycket intressant berättelse om en stor predikants liv i vilket åhörarna instämde med applåder.
Under den efterföljande kaffestunden informerade vår ordförande Leif Nilsson om kommande aktiviteter, nu närmast en resa till Furuboda Folkhögskola vid Åhus den
7 september och om nästa medlemsmöte i Allianskyrkan 21 september. Som avslutning på eftermiddagens trevliga samvaro tackade mötesledaren deltagarna samt serveringskommittén som åstadkommit så god fika åt oss och önskade alla en fortsatt skön sensommar.

Resa Furuboda

RPG gjorde dagsutfärd till Skåne län

42 förväntansfulla RPG-medlemmar steg ombord på bussen i Ljungby den 7 september för avfärd söderut mot Skåne. Målet var Furuboda och dess folkhögskola. Furuboda är vackert beläget vid Hanöbukten söder om Yngsjö, där det på 1870-talet restes ett missionshus. I församlingen växte Ernst Skoog upp och han liksom hustrun Ella ivrade för ungdomar och personer med funktionsnedsättning. 1964 ordnades första Solskenslägret i en anpassad ungdomsgård som saknade både trappor och trösklar, vilket gjorde det lättare för rullstolsbundna gäster att ta sig fram. Efter samarbete med Önnestads folkhögskola blev Furuboda 1994 en fristående folkhögskola och har idag också anpassad gymnasieutbildning och man bedriver även assistansverksamhet.
Här blev vi mottagna av Furubodaambassadören Per Axensköld, kallad PAX, som trollband oss med sin berättelse hur man kan leva ett alldeles vanligt liv fast med annorlunda förutsättningar. Med en CP-skada från födseln, efter 10-talet operationer och med mycket träning började han utbildning vid Furuboda 2006. Idag är han föreläsare om funktionsnedsättning, han om någon vet vad det vill säga, han sprider kunskap om detta till blandad publik, från förskolebarn till pensionärer. Att PAX har en målmedvetenhet och envishet utöver det vanliga bevisade han med sin medverkan i TV-programmet ”Mot alla odds” där han tillsammans med 9 andra deltagare antog utmaningen att korsa Nicaragua på 28 dagar. Visst klarade han det och vi tackade honom med varma applåder för hans livsberättelse.
Efter lunch på skolan for vi västerut genom den vackra landskapet, längs Linderödsåsen mot Skäralid och toppen på Söderåsens nationalpark, Kopparhatten. Den milsvida utsikten och den djupa ravinen tjusade våra ögon och nu var det strax dags att inta eftermiddagskaffet på anrika Spångens Gästgivaregård. Detta värdshus som gjorts så känt genom filmen Kalle på Spången från 1939 med Edvard Persson i huvudrollen.
Nu styrdes kosan hem mot Ljungby och genom Anita Westroth framförde vi vår tacksamhet för en härlig dag till Leif och Inger Nilsson som tillsammans med Konny Johansson bakom ratten arrangerat dagens utflykt med applåder och vi var alla överens om att vi ännu en gång blivit en upplevelse rikare i RPG:s regi.

Ulf Blennerud

Sång och kåseri på RPG Ljungbys medlemsmöte

Pensionärsgemenskapen RPG hade medlemsmöte i Betelkyrkan 16 mars. Vi var ett sjuttiotal medlemmar som hälsades välkomna av mötesledare Kenneth Sjöö att dela några timmars trevlig samvaro. Samlingen inleddes med ett sångprogram framfört av Ulf Blennerud och med Solveig Borg vid flygeln. Halmstadsparet underhöll med sånger av Göte Strandsjö, sångare och tonsättare från Malmö som komponerat ett stort antal sånger till texter av Nils Ferlin, Bo Setterlind och Sven Lidman för att nämna några. Mellan sångerna berättade Ulf om Malmö-profilen på ett lättsamt sätt.
Efter kaffe med goda smörgåsar intog RPG:s distriktsordförande Roland Eckerby från Habo scenen. Han berättade för oss, med både humor och allvar, episoder från sitt pastorsliv från uppväxten i Vetlanda, fram till dagens uppgift som ordförande för distriktets 29 föreningar och 2984 medlemmar.
Vår ordförande Leif Nilsson informerade om kommande aktivitet 20 april ”Humor och sånger i bagaget” med Irene och Robert Johansson. Mötesledare Kenneth tackade sångarparet från Halmstad och vår distriktsordförande från Habo med varsin blomstercheck. Han tackade mötesdeltagarna som slutit upp till dagens samling och serveringsgruppen för god fika och som avslutning samlade han oss i bönen Fader vår. Vi deltagare kände att vi åter fått vara med om en trevlig och social eftermiddag med vår RPG- förening.

Jard Samuelsson

Jard Samuelson underhöll på RPG:s medlemsmöte

Vi var 125 personer närvarande vid RPG Ljungbys novembermöte torsdagen den 17:e i Pingstkyrkan. Den bidragande orsaken till den talrika uppslutningen mötesledare Kenneth Sjöö kunde hälsa välkommen var en av Bröderna Samuelson, den yngste av dem Jard.
Det var fyra av de fem bröderna Samuelson från värmländska Gunnarskog som på 70- och 80-talet utgjorde den välkända gruppen Bröderna Samuelson. De räknas som pionjärer vad gäller skivinspelningar i countryns huvudstad Nashville i USA och spred under sin tid som grupp ett stort antal skivor och kassetter vid sina turnéer i Skandinavien.
Jard som gästade oss idag har efter 50 års turnerande skurit ned resandet, med utgångspunkt från Falsterbo, till en vecka i månaden. Det hindrar honom inte från att nyligen varit en vecka på sångturné tillsammans med hustrun Carina i vårt grannland Norge.
I lite mer än en timma, som för oss föreföll kort, underhöll Jard oss med småprat som fick oss att dra på smilbanden mer än en gång, emellan välkända sånger framförda till gitarr och dragspel. Han berättade att efter äldste brodern Rolfs bortgång 1981 splittrades gruppen och på senare tid har endast äldre brodern Kjell och Jard varit aktiva sångare.
Efter sångstunden inbjöds till kaffe med trevlig samvaro i Café Axet som var fylld till sista plats och efter god fika sjöng Jard ännu några sånger. Vår ordförande Leif Nilsson informerade och inbjöd till kommande julfest den 8 december i Eqmeniakyrkan. Mötesledaren avslutade eftermiddagen med tack till Jard för ett uppskattat program, det stora antalet åhörare samt inte minst den duktiga serveringsgruppen som försett så många med gott kaffe och bröd. På hemvägen sände vi medlemmar en tacksam tanke till ledningen för RPG som bjuder oss på trevliga upplevelser som den vi fått vara med om idag.

Manstätten

Gruppen Manstätten underhöll på RPG:s medlemsmöte

Vid RPG Ljungbys månadsmöte den 21 september hade drygt 80-talet medlemmar samlats i Allianskyrkan för att lyssna till ett antal herrar från Ekenässjön som kallar sig för Manstätten när de uppträder. Namnet kan kräva en förklaring och ledaren Sven Holmqvist, ja han är son till Åke Holmqvist som många Ljungbybor kommer ihåg som radiohandlaren i Tellushuset, berättar att det kom spontant för när de 10 männen i musikgruppen står på mindre scener, får de stå tätt intill varandra för att få plats, därav namnet.
Sven som delar pastorstjänsten i Ingarps Equmeniakyrka med Anders Bengtsson, också välkänd för RPG-medlemmar i Ljungby, berättade vidare att gruppen bildades för 25 år sedan för att råda bot på bristen på sångare till församlingsmöten och man gör 2-3 framträdande varje månad runt trakterna av Ingarp som ligger mellan Eksjö och Vetlanda.
Efter vår ordförande Leif Nilssons välkomsthälsning gavs tal och ton till gruppen som framförde ett urval sånger, många skrivna av Ingemar Olsson,vilken kommer att framträda vid RPG:s Höstträff i Vetlanda 13 oktober. Det bjöds på sånger där åhörarna kunde sjunga med och det gjordes solistframträdande av Kenneth och Klas-Göran till eget gitarrackompanjemang och den vackra melodin You raise me up framfördes solo på flöjt av Nils. Hela programmet inramades av Sven Holmqvists anekdoter och presentation av sångerna på ett lättsamt sätt vilket uppskattades med tacksamma applåder från åhörarna.
En trevlig kaffestund följde med goda smörgåsar framdukade av serveringsgruppen och den sociala samvaron kunde sitta i högsätet, för det är ju en viktig del av varje medlemsmöte. Leif tackade Manstätten för deras medverkan och serveringsgruppen som ordnat fikat och vi instämde med kraftiga applåder och ser fram mot nästa medlemsmöte i Betelkyrkan 19 oktober. Vi får se om hösten gör sig mer påmind då än dagens väder som var sommarvarmt med temperatur på 24 grader när vi vände hem.

Resa Härlöv

RPG Ljungby på vårresa till Härlöv och Rydaholm

En fullsatt buss med 55 RPG-medlemmar lämnade Ljungby 25 maj för resa till Härlövs kyrkby i Alvesta kommun. Här vackert belägen vid sjön Furens strand
ligger den enda bevarade barockkyrkan i Kronobergs län. Klockstapeln intill kyrkan är landets äldsta uppförd 1485.
Inne i kyrkan blev vi mottagna utav kyrkoherden i Alvesta pastorat Elisabet Cárcamo Storm som berättade om kyrkbyns historia från början av 1500-talet då den bestod av sju oskiftade gårdar. Hon berättade att den nuvarande kyrkan byggdes 1695 och ersatte den gamla träkyrkan från 1100-talet. Vi fick vägledning om den rikt dekorerade kyrkans utsmyckning som Madonnan med barnet i snidad i trä från 1200-talet, den vackra glasmålningen av Eigil Schwab i absidfönstret föreställande pilgrimen på Oljeberget. Vi fick veta att barriären till orgelläktaren är målad med fält i samma utförande som kyrkan i Nydala klosterkyrka, som vi skall besöka senare i höst. Vi och vår ordförande Leif Nilsson tackade kyrkoherden för den intressanta informationen och så tog vi oss till det strax intill liggande Härlövs skafferi, ett lantcafé, för god fika.
Nästa mål var Smålands bil-, musik- och leksaksmuseum i Rydaholm. Museet som grundades 1985 i en gammal kvarn av Ingemar Ahlqvist innehåller idag 1000-tals prylar. Det var sonen Magnus Ahlqvist som tog emot vår grupp och berättade för oss om några av det 60-tal veteranbilar som finns här. Om den belgiska bilen av märket Delein från 1901. Den är inregistrerad och vid varje kontrollbesiktning får den godkännande trots att belysningen består av stearinljus i strålkastarna. Här finns också musikinstrument av mer eller mindre självspelande slag. Magnus spelade på självspelande piano och han framförde ABBA:s I have a dream på positiv för oss. Vi tackade Magnus för all information med applåder.
I bussen på hemvägen framförde Jan-Erik vårt tack till Konny Johansson, vår utmärkte chaufför och naturligtvis Leif som arrangerat dagens resa och som lovar att oavsett Socialstyrelsens beslut om framtida begärda bidrag, så var dagens resa för oss medlemmar kostnadsfri. En av många anledningar att vara medlem i RPG eller hur?

För RPG
Jan-Erik Hult
0704 226271

Besök på Bibelns Värld

RPG Ljungby gjorde dagstur till Jerusalem

Den 8 september lämnade en fullsatt buss Ljungby för färd söderut. Ombord befann sig ett 50-tal förväntansfulla RPG - pensionärer med dagens resmål Bibelns Värld, beläget i Starby strax utanför Ängelholm, framför sig. Här togs vi emot av grundaren till anläggningen Bibelns Värld, prästen och föreståndaren Urban Lennartsson. Urban som med hjälp av 200 volontärer alltsedan 2018 byggt upp en värld med syftet att nå ut med det kristna budskapet och bibelns historia på ett tillgängligt sätt för allmänheten.
Tillsammans med Jonas, Emma och Ingrid guidade Urban oss så runt i den modell utav staden Jerusalem man tillverkat. Här fanns Templet, Golgata, Oljeberget, Getsemane och porten där Jesus red in på en åsna på Palmsöndagen, allt uppbyggt verklighetstroget, det kunde många i vår grupp konstatera som besökt Det Heliga Landet. Under rundvandring i parken kunde vi möta från bibeln kända personer och platser , Simon (Aposteln Petrus) och hans bror Andreas som fiskare vid Genesarets sjö, den samariska kvinnan vid Sykars brunn, Maria och Josef med det nyfödda Jesusbarnet i stallet i Betlehem. Vi mötte soldaten som var med vid Jesus korsfästelse på Golgata, Maria Magdalena som på tredje dagen fann Jesu grav tom och kunde vittna därom.
För att ytterligare förstärka intrycket från denna tid serverades en måltid anrättad på dåtida vis bestående utav Linssoppa med Libabröd, Humuspasta och olika sorters röror. För många av oss en intressant matupplevelse. Med tack till Urban och de agerande guiderna för de intryck de givit oss vandrade vi åter mot vår buss i den skånska blåsten.
Väl ombord rattade Konny oss den gamla trevliga RiksEttan- vägen tillbaka mot Ljungby. Trevligt att återse gamla synintryck från förr som ju numera åks förbi med nya E4-an dragningen. Jan-Erik framförde gruppens tack till såväl Roy som satte tonläget rätt för de sånger vi sjöng under rundvandringen, Konny som kört oss så bra och berättat om det vi passerade och vår ordförande Leif Nilsson med hustru Ingrid för vad de gör för vår RPG-förening alla fick välförtjänta applåder. Tack vare Leif kunde hela denna resa göras utan kostnad för deltagarna,då han begärt och fått beviljat Statsbidrag för att aktivera våra pensionärer igen efter den pandemitid som varit och det uppskattade vi verkligen.

Föreningsmässa

RPG deltog i föreningsmässa i Ljungby Arena

RPG Ljungby var en av de 165 föreningar som var med i den föreningsmässa som anordnas var tredje år av Ljungby kommun i ishockeyarenan i Ljungby. Här får de olika föreningarna en möjlighet att visa upp den verksamhet de bedriver för en större publik än vad som de annars skulle nå. Årets mässa var välbesökt och besökarna kunde gå runt bland utställarnas montrar och ta del av de olika föreningarnas aktiviteter.
Det är imponerande att se så många oftast ideellt engagerade personer som håller föreningsverksamheten igång i vårt land och att det finns så många föreningar enbart i vår kommun. Syftet med mässan är ju också att knyta nya medlemmar till sin förening, en nog så viktig anledning att deltaga tycker vi i RPG- föreningen i Ljungby. Vi får då möjlighet förklara, dels vad bokstäverna RPG står för, men också de fördelar det innebär att som medlem vara med i en organisation som verkar för frågor som rör den enskildes intresse i samhället.
Vi i Ljungby RPG tycker att vi under de fem timmarna mässan varade fick fram vårt budskap och hoppas att det ökar vårt medlemsantal i positiv riktning. Inte minst genom att vi kunde dela ut vårt alldeles nytryckta program för hösten 2022, vilket vi tror skall uppskattas av många.
För RPG Ljungby
Jan-Erik Hult

JULFEST 2021

RPG Ljungby har haft julfest

Det är två år som gått sedan RPG- medlemmarna kunde hålla julfest senast, inte undra på att alla var förväntansfulla när vår ordförande Leif Nilsson hälsade ett 80-tal deltagare välkomna i Equmeniakyrkans samlingslokal på torsdagskvällen och vi blev inte besvikna.
RPG- sångarna inledde med sången ”Aldrig har stjärnor tindrat så klart” och fick alla att känna den rätta julstämningen. Ingvar Jönsson gav en presentation av sig själv och sitt stora intresse för att fotografera i vår underbara natur. Ingvar som växte upp strax utanför Vinslöv, orten vi kommer ihåg från dokumentären ”Plötsligt i Vinslöv” som gavs i TV år 1999, gav oss prov på sin förmåga att förmedla det vi alla kanske inte ser när vi rör oss i skog och mark. Hans bildspel ”O store Gud” med väl vald musik som bakgrund och inlagda bibeltexter var så vackert att det nästan tog andan ur en. En lång applåd följde ordförandens tack till Ingvar.
Jullandgång med tillbehör smakade förträffligt före lotteri med skänkta vinster, toppad av en tavla målad av Kenneth Sjöö, Gun Nilsson var lycklig vinnare av denna högsta vinst. Kaffe med pepparkaka följde så med julmusik framförd av RoyPeO:s band före det alla väntade på, att Evy Jonsson som mångårig tradition bjuder, läser Julevangeliet.
Som avslutning sjöng RPG- sångarna ”Lovsång i natten klingar” och vår ordförande tackade de medverkande och den, som alltid duktiga serveringsgruppen, för den lyckade kvällen. Han önskade oss alla God Jul och ett Gott Nytt RPG-år och välkomna till nästa års samlingar, vilket vi ser fram emot.

Besök hos Lena-Maria

RPG Ljungby besökte Lena-Maria i Jönköping
75 förväntansfulla RPG - medlemmar steg ombord på de två bussarna med destination Jönköping denna gråmulna torsdag. Ljuset i novembermörkret blev besöket hos Lena-Maria
Vendelius, tidigare Klingvall i hennes lokal och butik i ett f.d. Tehus utefter Brahegatan i Jönköping. Att få möta denna positiva person lockade oss alla, både att dra på smilbanden och att bli på gott humör.
Efter att hälsats välkomna, bjöds vi ta plats vid de dukade kaffeborden och visst smakade det gott med kaffe och hembakat efter bussturen från Ljungby. Så vände vi oss mot scenen och Lena-Maria som trots sitt funktionshinder, då hon föddes utan armar och med ett förkortat vänsterben, har energi och förmåga att sprida glädje runt sig. Då i egenskap som sångerska, föreläsare, författare till självbiografier, mun- och fotkonstnär och dubbel guldmedaljör vid VM i handikapp simning. Hon driver dessutom sin butik Lena Maria med Svenskt hantverk och Fair Trade varor till försäljning där hon också tar emot gruppbesök, som vårt idag, då hon underhåller med sånger och berättelser.
Hennes berättande varvat med sånger som O Store Gud på Thailändska och You Raise me up gjorde att tiden tycktes flyga förbi. Vi tar till oss hennes förklaring till bruket utav ordet handikapp, Lena-Maria menar att vi alla har en form av handikapp, inte någon kan klara allt, sedan kan handikappet variera från fall till fall, när man inte klarar någonting då är man helt handikappad men när man klarar vissa saker, då är man inte fullt lika handikappad längre. Själv betraktar hon sig inte som handikappad eller funktionsnedsatt i större utsträckning och vi håller alla med, för hur skulle hon annars ha klarat av att fira 30 år som artist, varit 50 gånger i Japan på konsertturné och mycket annat. Vår ordförande Leif Nilsson överlämnade Sölve Rydells ”Boken om Ljungby” som ett minne utav RPG Ljungbys besök och vi instämde med ljudliga applåder.
Tillbaka i bussarna var vi överens om att vi haft en trivsam eftermiddag, detta var ju den andra av två gratisresor för vår förening, tack vare vår ordförande som sökt bidrag för och arrangerat resorna. Vi tackade honom med en varm applåd vid hemkomsten till Ljungby
och ser nu fram mot stundande Julfest.

Möte med Roland Nelson

'Det är full skjuts i RPG, Småland. Som exempelvis idag i Ljungby!'

100 personer kom för att lyssna till en ventilbasunists hiskeliga historier, eller lyssna till den nystartade RPG-kören, eller att lyssna till kommunens spjutspets Jenny Nilsson!

Vet du vad jag tänkte när jag såg och hörde Jenny?
Jo, tänk att kommunens representant Jenny får uppleva en pensionärsförening som inte bara lyssnar till andra RPG-ares erfarenheter, utan att också får blicka in i RPG-arbetet, och dessutom se och höra hur föreningens medlemmar böjer sina huvuden och innerligt tillsammans ber bönen "Fader vår, som är i himmelen..."

Det är sannerligen en styrka för en kommun att ha en sådan förening, just en sådan som RPG i Ljungby är!
Roland Nelson

RPG Ljungbys Pensionärsförening har haft årsmöte.

Det uppskjutna årsmötet för verksamhetsåret 2020 hölls den 26 augusti i Ljungby Allianskyrka, då föreningens ordförande Leif Nilsson kunde hälsa 52 medlemmar välkomna. Det var första sammankomsten sedan förra årets årsmöte och medlemmarna gladde sig åt att åter kunna träffas om även under Corona säkrade former.
Leif överlämnade så ord och sång till Anders och Carin Bengtsson, Smålandsstenar som höll ett uppskattat program om sångarpastorn Nils F. Nygren, ”Barmhärtiges spelman” som någon sagt om honom. Under programmets titel ”Alla får vara med” tagen från en av Nygrens många sånger, berättade Anders om sångaren och poeten och Carin sjöng flera av hans sånger detta uppskattades hörbart genom åhörarnas applåder.
Leif tackade Anders och Carin och inledde årsmötet med parentation för sex medlemmar som avlidit under året, en tyst minut hölls och Carin sjöng sången Hemland där solen ej dalar. Till ordförande för mötet valdes Anders Bengtsson och till sekreterare Jan-Erik Hult med Konny och Kerstin Johansson som justerare av protokoll. Verksamhetsberättelsen för år 2020 godkändes av mötet och den ekonomiska berättelsen resulterade i revisorernas godkännande och därmed ansvarsfrihet för styrelsen. Till ordförande för föreningen på ett år omvaldes Leif Nilsson och ledamöterna i styrelsen Roy Hagberg, Jan-Erik Hult, Gunnel Johansson, Konny Johansson, Inger Karlsson och Christer Svensson omvaldes för kommande mandatperiod.
Årsmötet avslutades med att Leif Nilsson tackade Anders Bengtsson som skött förhandlingarna, styrelsen och den duktiga serveringsgruppen och gav information om höstens program. En trivsam kaffestund där medlemmarna åter kunde dela gemenskap, nästan som innan pandemin slog till, avslutade en trevlig eftermiddag och vi ser redan fram mot nästa månads medlemsmöte.

Besök på Norrahammar

RPG Ljungby bjöd sina medlemmar på resa till Norrahammar

Äntligen kunde 65 medlemmar av Riksförbundet PensionärsGemenskaps lokala avdelning i Ljungby äntra de två bussarna med destination Industri- & Bygdemuseet i Norrahammar. Känslan att efter 1,5 års väntan kunna träffas och umgås igen under näst intill normala förhållande efter nödvändiga pandemirestriktioner, var befriande. Vårt förbund har genom bidrag från staten och med eget tillskjutet kapital haft möjlighet dela ut bidrag till lokalföreningarna som stimulering att starta upp föreningsverksamheten efter den långa pausen under Corona pandemin. Vår förening har ansökt av dessa medel och tack vare det kunde vi idag, utan kostnad för oss medlemmar, följa med på dagens resa.
Vid ankomsten blev vi mottagna utav Per-Olof Jern, ordförande i den ideella förening som driver museet sedan år 1999. Han kunde berätta att Bruket i Norrahammar, som man kallar det i dagligt tal, startade redan år 1874 i stångjärnssmedjan ”Norra Hammaren” vid Tabergs ån med tillverkning av plogar för jordbruket. 3 år senare uppfördes verkstadslokaler och gjuteri på nuvarande bruksområde. Fram till sekelskiftet tillverkades gjutgods och lantbruksredskap i stor skala och man utökade verksamheten med att producera radiatorer för central uppvärmning. Från 1918 till 1978 var Bruket en del av Huskvarnakoncernen och många av de produkter som såldes under Huskvarnas namn, tillverkades i Norrahammar. Mer än 1.700.000 handgräsklippare. mängder av järnspisar, kaminer och manglar tillverkades. Från 1950-talet var man stor tillverkare av gjutna värmepannor och kom så att småningom ingå i för oss bekanta Enertech AB och därmed kollegor till CTC.
Efter avveckling av verksamheten 1991, bildades 3 år senare föreningen Industrimuseet i Norrahammar som i den gamla Radiatorfabrikens lokaler iordninggjort och idag kan erbjuda 1200 kvm Industrihistoria och visa en bruksorts uppväxt och tillblivelse.
Efter information och rundvandring i utställningen väntade goda frallor med kaffe före hemfärden. Vi tackade vår ordförande Leif Nilsson som varit framsynt och sökt bidrag för och arrangerat dagens utflykt, med en stor från hjärtat kommande applåd från nöjda deltagare.

Besök av Gunilla och Johan

Från Läsarsång till Country på RPG:s oktobermöte med Gunilla och Johan Sigvardsson

Mötesledare Roy Hagberg gladde sig åt att kunna hälsa drygt 120 deltagare välkomna till RPG:s oktobermöte i Ljungby Pingstkyrka. Det stora deltagandet berodde inte enbart på ett uppdämt behov utav social gemenskap efter en period av stiltje, utan också på att det var sångarparet Johan & Gunilla Sigvardsson som svarade för underhållningen.
Vimmerbyparet som just återvänt efter tre veckors turnerande i vårt grannland Norge är välkänt i våra trakter och de bjuder alltid på sig själva under sitt framträdande. Emellan sångerna, många välkända av publiken som sjöng med, småpratade de om den tid som varit utan turnerande, men som utnyttjats till skivinspelningar och trädgårdsarbete vid det egna frititidshuset utanför Västervik, på ett humoristiskt sätt. Naturligtvis fick vi även lyssna på några välkända Elvissånger, Hans hand i min och O store Gud, och paret berättade att de varit i USA och besökt Elvis hem Graceland där han bodde under de sista tjugo åren av sitt liv. Han ligger även begravd här i en minneslund tillsammans med sina släktingar och Graceland är idag ett Nationellt Historiskt Minnesmärke i USA som årligen besöks av över en halv miljon turister.
Efter framträdandet följde en kaffestund med trevlig samvaro och efter kaffet bjöd sångarparet på ännu ett par sånger som avslutning.
Roy Hagberg avslutade mötet med tack till de många åhörare som kommit samt tack till den duktiga serveringskommittén som så väl klarat den stora publiktillströmningen och hälsade alla välkomna till kommande möten.

Ljungby pensionärsförening RPG Mail: info@ljungbyrpg.se Tel: 070 32 99 370