Ljungbyrpg

Vad är RPG

Varför medlem

RPG-Riksförbundet PensionärsGemenskap

Är en rikstäckande organisation som är öppen för alla och
politiskt obunden, och verkar utifrån kristna värderingar.

RPG samarbetar på riksplanet med andra rikstäckande pensionärsorganisationer i frågor som rör
äldres intressen i samhället

+ Som medlem i RPG kan du delta i program och aktiviteter

+ Du får berikande gemenskap med gamla och nya vänner

+ Du är olycksfallsförsäkrad i samband med arrangemang.

+ Du kan delta i resor som arrangeras av vår förening.

+ Du kan delta i distriktets resor.

+ Du kan påverka genom våra representanter i olika organ

+ Gäller på alla nivåer

Välkommen som medlem i RPG! Den enda pensionärsorganisationen på kristen grund.

Ljungby pensionärsförening RPG Mail: info@ljungbyrpg.se Tel: 070 32 99 370