Ljungbyrpg

Frågebrevlåda

Här har du möjlighet att ställa någon fråga till styrelsen eller förslag på program.

Skriv ner dina tankar och skicka det till oss, så tar vi upp detta i styrelsen. Du är anonym om du inte väljer att skriva ditt namn.

Ljungby pensionärsförening RPG Mail: info@ljungbyrpg.se Tel: 070 32 99 370