Ljungbyrpg

Föreningen

Adress: Vinkelgatan 7
341 36 Ljungby
Telefon: 070 32 99 370
Mailadress info@ljungbyrpg.se
Hemsida: hptt:// http://www.ljungbyrpg.se

Gåvor och medlemsavgift betalas till
Bankgiro 5094-4578
Swish 123 651 7478

Ljungby pensionärsförening RPG Mail: info@ljungbyrpg.se Tel: 070 32 99 370