Ljungbyrpg

Riks Information

Riksstämma i Örebro 2024

INästa riksstämma sker 2024. Mer information om tid och plats återkommer förbundsstyrelsen om.

Ljungby pensionärsförening RPG Mail: info@ljungbyrpg.se Tel: 070 32 99 370