Ljungbyrpg

Försäkring

Medlemsförsäkring

Du är försäkrad under RPG-möten

RPG har en olycksfallsförsäkring som omfattar deltagare på RPG-möten. Försäkringen gäller vid RPG möten på en plats. Resor omfattas inte av försäkringen. Arrangeras bussresa i egen regi, är det medlemmens egen olycksfallsförsäkring som gäller.

Ljungby pensionärsförening RPG Mail: info@ljungbyrpg.se Tel: 070 32 99 370