Ljungbyrpg

Anmälningsblankett

Information till nya medlemmar
Från den 25 maj 2018 så kommer den gamla Personuppgiftlagen att skrotas och ersättas med en lag som gäller i hela EU nämligen DATASKYDDSFÖRORDNINGEN.
Detta berör alla företag och föreningar. I korthet innebär lagen
Att informera om lagen
Att varje medlem ska ge sitt samtycke för att registrera namn och personuppgifter (för vår del, namn, adress, personnummer, e-postadress, bilder från vår verksamhet)
Att informera om vad vi ska använda uppgifterna till (för vår del, föra matrikel både skriftligt och data, lämna uppgifterna till vårt centrala RPG, utskick såsom inbjudan o tidning)
Att medlem har rätt att titta på sina uppgifter.
Att medlem har rätt att kräva att alla uppgifter ska raderas om så önskas.
RPG Ljungby har beslutat att i och med att medlemmen betalar in sin medlemsavgift så innebär detta att medlemmen ger sitt samtycke till Att föreningen får använda ovanstående personuppgifter.
Klipp här
----------------------------------------------------------------------------------
Anmälan till Medlemskap i LJUNGBY PENSIONÄRSFÖRENING RPG
Namn ________________________________________________________
Adress _________________________________________________________
Telefonnummer ______________________________
E-post adress ______________________________
Personnummer ____________________________

Namn __________________________________________________________
Adress __________________________________________________________
Telefonnummer ______________________________
E-post adress ______________________________
Personnummer ______________________________

Lämna blanketten till någon i styrelsen eller skicka den till Leif Nilsson RPG Vinkelgatan 7 341 36 Ljungby
Du kan även anmäla dig till någon i styrelsen
eller på mail: info@ljungbyrpg.se

Du kan även anmäla dig vid våra träffar

Ljungby pensionärsförening RPG Mail: info@ljungbyrpg.se Tel: 070 32 99 370