Ljungbyrpg

Dist. program

Distriktets höstträff blir den 14 okt. 2022 i Växjö
Avresa samt färdsätt meddelas senare
Avgift 250 kr

Ljungby pensionärsförening RPG Mail: info@ljungbyrpg.se Tel: 070 32 99 370